ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


Μία ἀκόμα συνεργασία Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί Δήμου Αἰγιαλείας ἀποτελεῖ ἡ δημιουργία Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου, τό ὁποῖο ξεκίνησε τόν Μάρτιο τοῦ 2012. Σκοπό ἔχει νά βοηθήσει παιδιά οἰκογενειῶν μέ χαμηλό εἰσόδημα καί παιδιά ἀνέργων, πού ἀδυνατοῦν νά καλύψουν τά δίδακτρα τῶν φροντιστηρίων, νά διδαχθοῦν δωρεάν στά μαθήματα πού χρειάζονται διδακτική στήριξη ἀπό Καθηγητές πού ἐργάζονται ἐθελοντικά. Στό Κοινωνικό Φροντιστήριο διδάσκονται Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, Ἔκθεση, Μαθηματικά, Φυσική καί Χημεία, μαθήματα πού ἀνταποκρίνονται στά αἰτήματα τῶν μαθητῶν. Λειτουργεῖ καθημερινά ἀπό τίς 3 ὡς τίς 9 στίς αἴθουσες τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Αἰγίου. Οἱ ἐγγραφές μαθητῶν γίνονται ὕστερα ἀπό αἴτηση τοῦ κηδεμόνα στόν Δῆμο, καί μέ τήν προσκόμιση τῶν ἀπαραίτητων δικαιολογητικῶν πού θά ζητηθοῦν (ἐκκαθαριστικό σημείωμα,δελτίο ἀστυνομικῆς ταυτότητας κηδεμόνα,πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς κατάστασης). Ἡ κατάθεση τῶν παραπάνω δικαιολογητικῶν γίνεται στόν χῶρο τοῦ παλαιοῦ Νοσοκομείου Αἰγίου, στό τμῆμα Κοινωνικῆς Προστασίας, ὑπεύθυνη εἶναι ἡ κα. Κούρτη. Ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπεύθυνος τοῦ τομέα αὐτοῦ καί σύνδεσμος μεταξύ τῶν δύο φορέων ὁρίστηκε ὁ Αἰδεσιμολ. π. Δαμιανός Σταυρίδης, Προιστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Αἰγίου.Ὑπεύθυνος διά τήν ὀργάνωση καί λειτουργία τοῦ Κοινωνικοῦ Φροσντιστηρίου εἶναι ὁ ἐκπαιδευτικός κ. Βασίλειος Παπαβραμόπουλος, συνεπικουρούμενος ἀπό 15 ἐθελοντές Καθηγητές. Κάθε χρόνο φοιτοῦν περίπου 100 μαθητές τῶν τάξεων Γυμνασίου καί κυρίως Λυκείου. Ὅραμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας εἶναι ἡ δημιουργία Κοιν. Φροντιστηρίου σύντομα καί στά Καλαβρυτα.

Top