ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


Ἀπό τά πρῶτα ἔτη τῆς παρουσίας του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος διαπίστωσε τήν σημαντική ἔλλειψη ἱεροψαλτῶν στίς πόλεις καί στήν περιφέρεια τῶν ἐπαρχιῶν Αιγιαλείας καί Καλαβρύτων. Ἀμέσως προέβη στήν ἵδρυση τῆς σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τό 1989 ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνώ τό ἔτος 1997 ἡ σχολή ἀναγνωρίστηκε ἐπίσημα ἀπό τήν Πολιτεία καί συγκεκριμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, δίδοντας τήν δυνατότητα στούς ἀποφοίτους νά λαμβάνουν Πτυχίο καί Δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὕστερα ἀπό πέντε ἔτη σπουδῶν καί τήν εὐκαιρία νά διορίζονται ὡς Καθηγητές Μουσικῆς στά Δημόσια καί Ἰδιωτικά σχολεῖα.
Στίς ἀμέτρητες διδακτικές ὧρες τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων οἱ διδάσκαλοι ἐργάζονται μέ πολύ μεράκι καί ὑπομονή, παρουσιάζεται στούς μέλλοντες λειτουργούς του ἀναλογίου ἡ ἀπαράμιλλη ψαλτική τέχνη, ὡς στάση ζωῆς καί εὐπρέπειας γιά τούς ἔχοντες τή σφραγίδα τῆς δωρεᾶς, τό ἀνάλογο δηλαδή φωνητικό ταλέντο.
Μαζί μέ τό "Νή-Πά-Βοῦ-Γά" οἱ μαθητές μας διδάσκονται ὅτι ὁ ψάλτης στό ἀναλόγιο πέρα τῆς μελίρρυτης ἀπόδοσης τῶν θεοπνεύστων ποιητικῶν κειμένων, ὀφείλει νά ἀποπνέει ὕφος, σεβασμό, καθαρότητα, λεβεντιά καί πάνω ἄπ’ ὅλα ἀγάπη. Γι’ αὐτό καί ὅταν ψάλλει, ἀφήνει τήν ψυχή του νά γεμίσει φῶς «ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός» καί ἀντανακλῶντας το στούς γύρω του, γίνεται ἀφορμή νά γεμίζουν οἱ ψυχές των ἀκροωμένων ἀπό ἀνέκφραστη χαρά καί ἀγαλλίαση. Συμπερασματικά, στήν ψαλτική μυσταγωγία συμβαίνει αὐτό πού ὁ Μέγας Βασίλειος ἐβίωσε καί ἐξέφρασε θεόπνευστα: «Ψαλμός γαλήνη ψυχῶν, βραβευτῆς εἰρήνης, συμφιλίωσης ἐχθρῶν». Διότι, συνεχίζει ὁ ἅγιος, «ποιός μπορεῖ νά βλέπει κάποιον ἐχθρικά μέ τόν ὁποῖον ταυτόχρονα ἐκπέμπει ἀπό κοινοῦ τή φωνή του πρός τόν Θεόν;» Ἑπομένως ἡ ψαλμωδία πού διδάσκεται στή σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, πέραν τῶν ψαλτικῶν γνώσεων, παρέχει στούς διδασκομένους τό μέγιστον πάντων τῶν ἀγαθῶν, πού εἶναι ἡ ἀγάπη. Μέσα σέ αὐτά τά πλαίσια ἐργάζεται φιλότιμα ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί πιστεύουμε πώς ἡ καρποφορία εἶναι πλουσία.
Καλλικέλαδοι νεαροί βυζαντινοί ἱεροψάλτες διακονοῦν τίς Ιερές Ακολουθίες μέ ἦθος καί εὐπρέπεια. Στήν πρόοδο καί ἀνάπτυξη τῆς σχολῆς συμβάλλουν τά μέλη τοῦ Δ. Σ., καθώς καί ὁ ἀκούραστος Διευθυντής Σπουδῶν κ. Παναγιώτης Ἀχιλλιᾶς. Ἕδρα τῆς Σχολῆς εἶναι τό Κέντρο Νεότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», στήν ὁδό Πολυχρονιάδου 8. Παράλληλα ἡ Σχολή διαθέτει παράρτημα στά Καλάβρυτα, μέ ἕδρα τό ΚΕΔΙΚ, ὅπου γιά πολλά ἔτη δίδαξε ὁ Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος ἀείμνηστος Βασίλειος Ζήσιμος καί τώρα ἀνέλαβε τήν διακονία αὐτή ὁ ἱεροψάλτης τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Καλαβρύτων κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος.

Top