ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ''


Ἕνα πολύ σημαντικό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου ἦταν ἀναμφίβολα ἡ ἵδρυση τοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ «ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ». Εἶναι γνωστό σέ ὅλους ὅσους ἀνήκουν στό πιστό τῆς Ἐκκλησίας πνευματικό ποίμνιο, ὅτι ἡ ἀγάπη, τό ἀκοίμητο ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀγωνία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἦταν ἡ προσφορά τόσο πρός τούς ἀπόμαχους τῆς ζωῆς, καρπός τῶν ὁποίων ὑπῆρξαν τά δύο εὐαγῆ ἱδρύματα ("Καλλιμανοπούλειο" στά Καλάβρυτα καί "Ἅγιος Χαράλαμπος" στό Αἴγιο) ὅσο καί πρός τούς νέους γονεῖς καί τούς νεαρούς βλαστούς των. Ἡ προσφορά αὐτή ἐκφράστηκε μέ τήν ἐπιθυμία τῆς δημιουργίας ἑνός προτύπου καί ὑποδειγματικοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ. Τό πρόβλημα τό ὁποῖο εὐθύς ἐξ ἀρχῆς προέκυψε ἦταν ἡ στέγασή του, δηλαδή οἱ ἀπαιτούμενοι χῶροι (σιτίσεως, ἐκπαιδεύσεως, ψυχαγωγίας, ἀπασχολήσεως καί αὐλισμοῦ).
Ὅλοι οἱ παιδαγωγοί συμφωνοῦν πώς ἡ προσχολική ἡλικία εἶναι ἡ πλέον κρίσιμη καί καθοριστική διά τήν πορεία στή ζωή κάθε ἀνθρώπου. Σημειωτέον ὅπως, μέ τήν παρεχομένη ἀγωγή, ἀναπτυχθοῦν οἱ δεξιότητες μέ τίς ὁποῖες ἔχει προικισθεῖ κάθε νεαρό ἄτομο.
Τό ἔτος 1999 ὁ Σεβασμιώτατος ἔλαβε τήν μεγάλη ἀπόφαση νά συστεγάσει ἁρμονικά τήν νιότη μέ τά προνομιοῦχα γηρατειά, στό ἤδη ὑπάρχον Ἵδρυμα «Ἅγιος Χαράλαμπος». Πρός τό σκοπό τοῦτο ἡ νότια πτέρυγα τοῦ Ἱδρύματος διαμορφώθηκε κατάλληλα, ὥστε νά φιλοξενήσει τήν καινούργια δραστηριότητα. Ἐπιλέχθηκαν ἔμπειροι παιδαγωγοί, εἰδικευμένο βοηθητικό προσωπικό, διά νά ἔχῃ τήν ἀναμενομένη ἐπιτυχία τό λεπτό τοῦτο ἐγχείρημα. Καί εἶναι ὑπερόχως σημαντική ἡ προσφορά καί ἡ φροντίδα, σέ κάθε ἕνα βρέφος καί νήπιο. Ἡ στοργική καί ἀγαπητική ἀγκάλη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀνοίγει καί ὑποδέχεται τούς βλαστούς τῆς νεότητας, προκειμένου νά προσφέρῃ πλουσίως καί ὑπερβαλλόντως, πρός μέν τά νήπια τήν στοργή της, τήν ἀγάπη της, τό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον καί τήν ἀφοσίωσή της, πρός δέ τούς νέους γονεῖς τήν διευκόλυνση πρός ἐκπλήρωση τῶν ἀτομικῶν, ἐργασιακῶν, καί κοινωνικῶν ὑποχρεώσεων καί ἀναγκῶν των. Ὑπό τό πρίσμα αὐτό, ἄρχισε τήν λειτουργία του, ὁ πρότυπος Ἐκκλησιαστικός Βρεφονηπιακός Σταθμός τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ἐπωνυμία «ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ».
Τό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: προγραφή καί προανάγνωση, προμαθηματικές ἔννοιες, γλωσσική, εἰκαστική, ψυχοκινητική, κοινωνική, συναισθηματική, ἠθική, μουσική καί κινητική ἀγωγή, θεατρικό παιγνίδι, αυτοσχεδιασμό, καθώς καί τήν διδασκαλία καί ἐκμάθηση τῶν ἀγγλικῶν.
Στο σταθμό φιλοξενοῦνται βρέφη καί παιδιά ἡλικίας 8 μηνῶν ἕως 2 ἐτῶν καί προνήπια 2 ἕως 4 ἐτῶν. Ὁ Σταθμός λειτουργεῖ καί ἀπογευματινές ὧρες εἰδικά γιά παιδιά ἡλικίας 4-7 ἐτῶν, προκειμένου νά διευκολύνει τά νεαρά ἑργαζόμενα ζευγάρια νά ἐκπληρώσουν τίς ἐργασιακές, ἀτομικές καί κοινωνικές ὑποχρεώσεις τους, ἐμπιστευόμενοι τά παιδιά τους σέ ἕνα ἀσφαλές περιβάλλον. Ὁ Σταθμός ἔχει στελεχωθεῖ ἀπό πεπειραμένο διδακτικό ἐπιστημονικό, βρεφονηπιοκόμων καί νηπιαγωγῶν μέ σκοπό νά μεταλαμπαδεύσουν μέ ὑπευθυνότητα καί μεγάλη ἀγάπη στούς μικρούς βλαστούς τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας τά ἱδεώδη τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ καί νά τούς δώσουν τά πρῶτα ἐφόδια γιά τή ζωή τους μέσα ἀπό ἁπλά κείμενα, διηγήσεις, τραγούδια, ποιήματα, σκετσάκια καί πλῆθος παιχνιδιῶν. Νά μάθουν γιά τήν ἀγάπη, τή φιλία, τήν εὐγενῆ ἄμιλλα, τήν συνεργασία, τήν ἀλληλεγγύη καί πρό πάντων γιά τήν Ἐκκλησία καί τό Χριστό. Κάθε Πέμπτη τά παιδάκια ὁδηγοῦνται στό ἐσωτερικό ναΰδριο τοῦ Αγίου Χαραλάμπους γιά νά παρακολουθήσουν τή Θεία Λειτουργία καί νά μεταλάβουν τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου. Παράλληλα, τά μεγαλύτερα παιδιά συμμετέχουν σέ διάφορες δράσεις ὅπως π.χ. σύντομες ἐκπαιδευτικές ἐκδρομές σέ χώρους τῆς πόλεως μέ σκοπό νά γνωρίσουν τήν πόλη καί τίς φυσικές της ὀμορφιές. Τά πρόσωπα πού στηρίζουν τό ἔργο τοῦ Σταθμοῦ εἶναι: ἡ Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Χρυσούλα Ρωμανοῦ, ἡ Διευθύντρια κ. Ἀναστασία Νικολέλλη, ἡ νηπιαγωγός Ἀρτεμισία Τζαβέλλα, ἡ νηπιαγωγός Ἰωάννα Γκοτσοπούλου, η νηπιαγωγός Ουρανία Πανούτσου, ὁ ὁδηγός τοῦ λεωφορείου κ. Γεώργιος Πανοῦτσος καί ἡ μαγείρισσα κ. Χριστίνα Γιούπη. Στίς 3.9.2007 θεμελιώθηκε τό νέο κτίριο τοῦ Σταθμοῦ καί οἱ ἐργασίες προχώρησαν ἀρκετά. Ὡστόσο γιά τήν ὁλοκλήρωσή τους ἀπαιτεῖται περαιτέρω χρηματοδότηση, τήν ὁποία μετά κόπου γίνεται προσπάθεια νά ἐξασφαλισθεί, ὥστε τό ἔργο νά ὁλοκληρωθεῖ.

Top