ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ


Πρό τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος καθιέρωσε καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ποιμαντορίας του, τήν έπίσκεψη πνευματικῶν - ἱερέων σέ σχολεῖα καί ἱδρύματα, προκειμένου νά θεραπεύσουν τό Μυστήριο τῆς Ιερᾶς Ἐξομολογήσεως στούς μαθητές καί τούς τροφίμους. Ἄξιο ὑπογραμμίσεως εἶναι ἡ σύσσωμος συμμετοχή στό Ιερό Μυστήριο τῶν μαθητῶν καί ἡ ζωντανή σύνδεσή τους μέ τόν Κύριο μέσω τῆς Θείας Μεταλήψεως στήν καθιερωμένη εἰδική Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τήν τελευταία ἡμέρα τῶν μαθημάτων καί πρό τῶν διακοπῶν. Παράλληλα τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τελεῖται τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου σέ σχολεῖα καί Ἱδρύματα.

Top