ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ)

Μία ἀπό τίς πρῶτες διαπιστώσεις πού ἔκανε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος ἦταν ὅτι ἡ περιοχή μας, Αἴγιο, Καλάβρυτα, Ἀκράτα, ἔχει κάθε χρόνο ὑψηλό ποσοστό ἐπιτυχόντων στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα. Καί τοῦτο παρατηρεῖται μέχρι καί σήμερα. Ὡστόσο πολλές οἰκογένειες ἐπιτυχόντων δυσκολεύονται νά ἀνταποκριθοῦν στά ἔξοδα τῶν σπουδῶν τῶν παιδιῶν τους, λόγω οίκονομικῆς δυσχέριας. Γιά τό λόγο αὐτό, μέ μέριμνα τοῦ Σεβασμιωτάτου ἱδρύθηκε Ταμεῖο Αρωγῆς Απόρων Φοιτητῶν, τό ὁποῖο σκοπό ἔχει τήν οἰκονομική ἐνίσχυσή τους γιά τήν ἀποπεράτωση τῶν σπουδῶν τους. Πολλοί νέοι σπουδαστές ὠφελήθηκαν στό παρελθόν χάρη τῆς εὐγενικῆς χορηγίας τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας.

Top