ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ)

Η περιοχή μας, Αιγιάλεια και Καλάβρυτα, έχει κάθε χρόνο υψηλό ποσοστό επιτυχόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ωστόσο πολλές οικογένειες επιτυχόντων δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα έξοδα των σπουδών των παιδιών τους, λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Για το λόγο αυτό, εδώ και χρόνια λειτουργεί το Ταμείο Αρωγής Απόρων Φοιτητών, το οποίο σκοπό έχει την οικονομική ενίσχυσή τους για την αποπεράτωση των σπουδών τους. Πολλοί νέοι σπουδαστές έχουν ήδη ωφεληθεί χάρη στην ευγενική χορηγία της τοπικής μας Εκκλησίας.

Top