ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Ἡ ἀγάπη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου πρός τούς νέους καί ἡ συνειδητοποίηση τῆς εὐθύνης τῆς Ἐκκλησίας διά τή διαμόρφωση τοῦ ἦθους καί τοῦ χαρακτῆρος των ἐν Χριστῶ, τόν ὤθησε, ὥστε μέσα σέ μία ἐποχή πού ἀνέκαθεν ἡ πολιτική ζωή μαχόταν καί μάχεται τήν θρησκευτικότητα τοῦ λαοῦ, νά ὀργανώσει στίς μεγαλύτερες ἐνορίες τήν κατήχηση τῶν νέων. Ἱερεῖς καί λαϊκοί θεολόγοι ἐπιστρατεύθηκαν καί ἀνέλαβαν νά προσελκύσουν τούς νεαρούς μαθητές. Ἡ προσπάθεια δύσκολη διότι πάντα συναντοῦσε τό ἀντίθετο πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐπικρατεῖ σέ πολλές οἰκογένειες. Ὅμως ὁ ἀγῶνας ἀπέδωσε καρπούς. Πρόκειται γιά ἕνα τομέα εὐαίσθητο, ὁ ὁποῖος ἀνεστήθη καί ἔζησε χάρη τῆς ἐπιμονῆς καί τῆς συνεχοῦς προσπαθείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

Top