ΙΝΤΕΡΝΕΤ CAFE


Στο Κέντρο Νεότητας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στόν πρῶτο ὄροφο οἱ φοιτητές τοῦ ΑΤΕΙ Αἰγίου καί τῶν δύο τμημάτων, Φυσικοθεραπείας καί Ὀπτικῆς, ἔχουν τήν δυνατότητα νά συγκεντρώνονται σέ ἕναν χῶρο μέ ὑπολογιστές προκειμένου νά μελετήσουν καί νά ἀναζητήσουν στοιχεῖα διά τίς ἐργασίες τους στο πλαίσιο τῶν σπουδῶν τους. Τοῦτο ἀποτελεῖ τό ἔναυσμα γιά περαιτέρω γνωριμία καί ἐπικοινωνία τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας μέ τούς νέους καί τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν.

Top