ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος συνέχισε τήν συνήθεια πού κληροδότησε ἀπό τόν προκάτοχό του Σεβασμιώτατο κυρό Γεώργιο, νά γίνονται ἑσπερινές ὁμιλίες κάθε Κυριακή τό ἀπόγευμα πρός πνευματική ὠφέλεια καί οἰκοδομή τῶν πιστῶν. Ἐπί διετία σχεδόν ἀπό τῆς ἀναλήψεως τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς του, ὁ Πνευματικός Ποιμένας δίδασκε τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἡ αἴθουσα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἀποδεικνυόταν ἐλάχιστη γιά νά φιλοξενήσει τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού συνέρρεαν. Ἡ καθιέρωση τῶν ἑβδομαδιαίων κατά τήν Κυριακή ὁμιλιῶν σκοπό εἶχε τήν νουθεσία τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τήν πνευματική ἀνάταση, παρηγορία καί ἐνδυνάμωση τῶν ψυχῶν καί τοῦ φρονήματος τῶν πιστῶν. Ἡ περίοδος τῶν ὁμιλιῶν χωριζόταν σέ δύο μέρη: Τό πρῶτο μέρος ξεκινοῦσε τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Νοεμβρίου καί ὁλοκληρωνόταν τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω στήν Αἴθουσα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί τά τελευταῖα χρόνια στήν αἴθουσα ὁμιλιῶν τοῦ Κέντρου Νεότητος «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» στό Αἴγιο καί τό δεύτερο μέρος συνδεόταν μέ τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν Ἑσπερινό τό βράδυ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς στόν Ἱερό Ναό Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας, συνεχιζόταν στούς Ἱερούς Ναούς Φανερωμένης, Ἁγίας Ἄννας, Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἁγίου Ἰωάννου Καλλιθέας καί ὁλοκληρωνόταν στό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Τρυπητῆς. Διακεκριμένοι ὁμιλητές ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα καταφθάνουν πλέον, συνεχίζοντας τήν ὁδό πού χάραξε ὁ Σεβασμιώτατος. Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ἱεράρχες, Ἱστορικοί, Λογοτέχνες, Κληρικοί καί Λαϊκοί Ἱεροκήρυκες, Μοναχοί καί Μοναχές καταθέτουν ἐνώπιον τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τό ἀπαύγασμα τῆς γνώσεως, τῆς πίστεως, τῆς ζωῆς των. Μέ τόν τρόπο αὐτό οἱ ὁμιλίες λειτουργούν ὡς πνευματικό σπουδαστήριο ὅλα αυτά τά χρόνια. Καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐξακολουθεῖ νά ἀπολαμβάνει τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς πίστεως ὡς ἡ ἐλαφος ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων. Ἀνάλογες ὁμιλίες γίνονται καί στήν ἐπαρχία τῶν Καλαβρύτων.

Top