ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ


Ὁ Σεβασμιώτατος, ὅλα τά ἔτη τῆς θεοφιλοῦς ποιμαντορίας του ἐφήρμοσε κατά γράμμα τό «ὀρθοτομῶν τόν λόγον τῆς ἀληθείας» τοῦ Χριστοῦ. Μέ τόν θεολογικότατο καί στηλιτευτικό του λόγο φρόντισε διά τήν ποίμνη πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, διαφυλάσσοντάς την «ἐκ λύκων λυμαινομένων». Μέ τόν διαπύρσιο λόγο του, μέ ὁμιλίες, σεμινάρια, λαοσυνάξεις, ἐνημερωτικά φυλλάδια, βιβλία ἐνημέρωσε καί ἐξακολουθεῖ νά πληροφορεῖ ὑπεύθυνα τό λαό του διά τούς κινδύνους τῶν αἱρέσεων πού δροῦσαν καί δροῦν στήν περιοχή. Τέκτονες, Χιλιαστές, Πεντηκοστιανοί, καί ἄλλες καταστροφικές αἱρέσεις, κινούμενοι στό παρασκήνιο τῆς κοινωνίας, ἦλθαν στό φῶς καί οἱ κακόδοξες διδασκαλίες τους, ἔγιναν γνωστές στό πλήρωμα τῶν πιστῶν. Μάλιστα διά τήν ἀποτελεσματικότερη ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων συνέστησε ἀντιαιρετική ἐπιτροπή καί συνεργάστηκε μέ τό συνοδικό γραφεῖο ἐπί τῶν αἱρέσων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ὑπεύθυνοι σήμερα εἶναι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Μυλωνᾶς καί ὁ Αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Κίτσος.

Top