ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ


Ὁ Σεβασμιώτατος στά πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου, πολλές φορές, ἀντιλαμβανόμενος τό δίκαιο τῶν ἐργαζομένων, ἐπανειλλημένως συμπαραστάθηκε στόν ἀγῶνα τους, κατεβαίνοντας ὁ ἴδιος μαζί μέ τους κληρικούς του, στίς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τους καί στέλνοντας ἐπιστολές στούς ἁρμοδίους ὑπουργούς καί φορεῖς μέ σκοπό τήν δικαίωση τῶν ἐργαζομένων. Μέ τήν προσωπική παρουσία του ἐνίσχυσε τούς ἐργαζομένους στην ΕΒΟ Αἰγίου, ὅταν ἐκεῖνοι κατέβηκαν σέ πορεία στούς δρόμους, ἐξαιτίας τοῦ κύματος τῶν ἀπολύσεων πού εἶχε ἐξαπολύσει ἡ ἑταιρία. Στάθηκε στό πλευρό τῶν ἀγροτῶν, ὅταν ἐκεῖνοι βγῆκαν στούς δρόμους, μεριμνῶντας για τήν τροφοδοσία τους μέ ζεστό φαγητό καί ὑποστηρίζοντας τίς ἀνάγκες τους. Μετεῖχε στίς διαμαρτυρίες τῶν ἐργαζομένων κατά τῆς σκληρῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς, σέ πορεῖες διαμαρτυρίας στά πλαίσια γενικῶν ἀπεργιῶν καθώς πρόσφατα καί στόν ἀγῶνα τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Αἰγίου κατά τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Διαμαρτυρήθηκε ἔντονα μέ ἐπανειλημμένες ἐπιστολές του στό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τήν προσπάθεια ὑποβαθμίσεως τοῦ ΑΤΕΙ Αἰγίου.

Top