ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ


Στούς φιλόξενους χώρους τοῦ ΚΕΔΙΚ στά Καλάβρυτα πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς συναντήσεις καί φιλοξενίες συνεδρίων, ὄχι μόνο ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτῆρα. Πρώτιστο μέλημα τῶν συνεργατῶν της Ιεράς Μητροπόλεως ἦταν ἡ ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῶν ἐργασιῶν τῶν συνεδρίων, τά ὁποῖα κατά τήν ὁμολογία τῶν συνέδρων ἐστέφθησαν μέ ἐπιτυχία ἀπό κάθε ἄποψη. Θά μπορούσαμε νά ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τά Συνέδρια τῶν ἐκπαιδευτικῶν Θεολόγων Ἀχαίας, τίς τριήμερες ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου Ν.Ε.Ο.Σ. Χίου, τήν φιλοξενία καί τίς ἐργασίες τοῦ Συλλόγου Ἀποφοίτων Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Ὄρους, τό Ἀντιαιρετικό Συνέδριο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπό τόν ἀείμνηστο π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο. Ἀκόμα θά μπορούσαμε νά μνημονεύσουμε τίς ἀνά δεκαπενθήμερο δραστηριότητες ἀπό τό Θεολογικό Ἐργαστήρι, τίς Διημερίδες τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν Φιλοξενία ὁμάδος Τσέχων ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπό τους, τό συνέδριο γιά τόν Μοναχισμό, καί πλῆθος ἄλλων, τό συνέδριο μέ θέμα τον Μοναχισμό πού ἔγινε τό 1998 στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἡ ἡμερίδα "Μοναχισμός, Ἱερωσύνη καί Ἰατρική" τό 2011 κ.ἄ.

Top