ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ


Ἐκτός ἀπό τήν ὑγειονομική φροντίδα, τά δύο Ἱδρύματα, τό ΚΕΔΙΚ στά Καλάβρυτα καί τό Ἀγάπης Μέλαθρον «Ἅγιος Χαράλαμπος» στό Αἴγιο, φροντίζουν καί διά τήν ψυχική εὐεξία τῶν γερόντων. Γι αὐτό τό λόγο λαμβάνεται μέριμνα ὥστε νά μήν πλήττουν, ἀλλά ὁ χρόνος τους νά γεμίζει δημιουργικά εἴτε μέ τήν ἐξάσκησή τους σέ χειροτεχνίες, εἴτε μέ τήν ὀργάνωση μουσικῶν ἐκδηλώσεων κατά τήν διάρκεια τῶν μεγάλων ἑορτῶν Χριστουγέννων καί Πάσχα, εἴτε μέ μικρές ἐξορμήσεις καί ἐπισκέψεις σέ ὄμορφα μέρη τῆς Αἰγιάλειας καί τῶν Καλαβρύτων, εἴτε μέ μικρές θεατρικές παραστάσεις στό χῶρο τῶν Ἱδρυμάτων. Μεγάλη ἐξάλλου εἶναι ἡ ἀποδοχή τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί ὄχι μόνο, καθώς ὁμάδες ἀπό σχολεῖα, διαφόρους συλλόγους ἤ ἀκόμα καί μεμονωμένοι ἄνθρωποι ἐπισκέπτονται τούς γέροντες γιά νά τούς ἐνισχύσουν ἤ ἀκόμα νά προσφέρουν ἕνα δῶρο ἀγάπης στούς γέροντες. Ἰδιαίτερα θά πρέπει νά μνημονεύσουμε τίς ἐπισκέψεις τελειοφοίτων φυσικοθεραπευτῶν καί ὀπτικῶν ἀπό τό ΑΤΕΙ Αἰγίου, οἱ ὁποῖοι παρέχουν δωρεάν τίς ὑπηρεσίες τους στούς γέροντες τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, καθώς καί τήν ὁμάδα ψυχοθεραπευτῶν τοῦ ΕΨΥΘΕ, πού παρέχουν ψυχολογική ὑποστήριξη στούς γέροντες στό ΚΕΔΙΚ.

Top