ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


Ὡς χῶρος πόνου καί δοκιμασίας, τό Νοσοκομεῖο ἔχει τήν ἀνάγκη τῆς παρουσίας τοῦ ἱερέα πρός παρηγορία καί ἐνδυνάμωση τῶν ἀσθενούντων ἀδελφῶν ἀλλά καί τοῦ ἱατρικοῦ καί νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ. Ἐξάλλου ὁ Κύριος εἶπε «ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με» (Ματθ. 25,36). Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνταποκρινόμενος στήν Κυριακή ρήση, συνέστησε ἐπιτροπή κληρικῶν μέ σκοπό νά ἐπισκέπτονται τούς ἀσθενεῖς καί τό προσωπικό τῶν Νοσοκομείων Αἰγίου καί Καλαβρύτων γιά νά παρηγοροῦν, νά ἐξομολογοῦν καί να κοινωνοῦν τούς νοσηλευομένους, ἐνεργώντας εὐεργετικά στίς ψυχές τους. Ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 2015, κατόπιν αἰτήματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου, τό Νοσοκομεῖο Αἰγίου παραχώρησε εἰδική αἴθουσα ὅπου τήν τελευταία Πέμπτη κάθε μηνός τελεῖται Θεία Λειτουργία καί στή συνέχεια μεταλαμβάνουν τό προσωπικό καί οἱ ἀσθενεῖς. Τέλος, στό Νοσοκομεῖο, κάθε Μεγάλη Τετάρτη, τελεῖται ἀπό ἱερεῖς τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου.

Top