ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ


Εἰδική μέριμνα γιά τούς ἐγκλείστους ἀδελφούς μας στίς φυλακές καί τά ἀναμορφωτήρια έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια διά τῆς λειτουργίας εἰδικοῦ τμήματος δράσεως καί ὑποστηρίξεως, μέ ὑπεύθυνη τήν πρεσβυτέρα κ. Φεβρωνία Καρβέλα. Συχνές ἐπισκέψεις, πλούσια γεύματα, δῶρα εἶναι ἡ μία πλευρά. Ἡ ἄλλη καί σπουδαιότερη εἶναι οἱ ἀποφυλακίσεις καί πιό συγκεκριμένα ἡ ἐξόφληση οἰκονομικῶν χρεῶν τῶν φυλακισθέντων πρός τό δημόσιο καί ἡ ἀποφυλάκισή τους. Ἐάν ὅμως ἡ φροντίδα ἔμενε μόνο στήν προσφορά ὑλικῶν ἀγαθῶν θά ἦταν ἡμιτελής. Ἡ ὁλοκλήρωσή της ἔρχεται μέ τήν ταυτόχρονη προσφορά πνευματικῆς τροφῆς, συμπαραστάσεως καί κατανοήσεως τῶν προβλημάτων τῶν φυλακισθέντων ἀδελφῶν μας καί εἰ δυνατόν ἡ θεραπεία τους.

Top