ΟΙΚΙΑ ΒΟΥΡΔΕΡΗ

Μέ τήν ὑπ. ἀριθμ 14.265/23/02/2011 Συμβολαιογραφική Πράξη ὁ μακαριστός πλέον Μαρίνος Βουρδέρης, κάτοικος Νέας Ὑόρκης, ἐπιχειρηματίας, ἐξ Αἰγίου ὁρμώμενος, διά τοῦ πληρεξουσίου του Αἰδες. Πρεσβ. Στυλιανοῦ Καπράλου, ἔτι ζῶν, κληροδότησε στήν Ἱερά Μητρόπολη τό 1/12 ἐξ ἀδιαιρέτου, τῆς ἀνώγειας πατρικῆς οἰκείας του, ἡ ὁποία εὑρίσκεται έπί τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν Βασιλέως Κωνσταντίνου καί Ρωμανιώλη, ἔναντι τοῦ Β΄Δημοτικοῦ Σχολείου Αἰγίου, ἀποτελουμένη ἀπό ἰσόγειο καί πρῶτο ὄροφο, προκειμένου νά χρησιμοποιηθεῖ γιά κοινωνική καί φιλανθρωπική δράση. Ἀπό τίς πρῶτες ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι ἡ ἀνακαίνιση τοῦ κτηρίου καί στή συνέχεια ἡ μεταστέγαση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἑστιατορίου «ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

Top