ΑΚΙΝΗΤΟΝ Ι. Μ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
(GRAND CHALET)

Ἀνεβαίνοντας πρός τά Καλάβρυτα καί λίγο πρίν φθάσουμε, στήν ἀριστερή πλευρά τοῦ δρόμου, σφηνωμένη, στήν ἀγκαλιά ἑνός πελώριου βραχώδους συμπλέγματος, ἀντικρύζει ὁ ἐπισκέπτης τήν Ἱερά Μονή τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου. Βέβαια διά νά φθάσει στήν εἴσοδό της, χρειάζεται νά περπατήσει περί τά δέκα λεπτά, ἀλλά ἀποζημιώνεται ἀπό τήν ὀμορφιά καί τήν ποικιλία τοῦ τοπίου. Νοιώθει, ὅτι βρίσκεται μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς. Τό μάτι του «τρέχει» στά ἀπέναντι βουνά τῆς Ζαχλωροῦς καί περνᾶ μέσα ἀπό τά λαγκάδια, τά ὁποῖα χάραξαν στίς παρειές τους, οἱ σταγόνες τῆς βροχῆς, οἱ ὁποῖες μεταβάλλονται σέ ὁρμητικά ρέματα, καθώς πέφτοντας στό ἔδαφος καί ἀφοῦ τό ποτίσουν, τό περίσσευμα, ζητᾷ δρόμους διαφυγῆς, προκειμένου νά καταλήξει καί νά δημιουργήσει τόν ἄρχοντα τῆς περιοχῆς ποταμό, τόν Βουραϊκό, ὁ ὁποῖος καί αὐτός μέ τή σειρά του, προσφέρει στόν ὀδοντωτό σιδηρόδρομο, τό μονοπάτι, διά νά σκαρφαλώσει - στήν κυριολεξία - μέχρι τά Καλάβρυτα. Καί περπατῶντας, ὀρθώνεται μπρός του, ὁ τεράστιος βράχος, καί τά κτίσματα τῆς Μονῆς.

Τό Ἱερό αὐτό προσκύνημα, δέχεται μεγάλο ἀριθμό ἐπισκεπτῶν καί προσκυνητῶν καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους καί ἔτσι προέκυψε ἡ ἀνάγκη προσφορᾶς χώρου ἐνδιαιτήσεως καί ἀπολαύσεως τοῦ πανέμορφου τοπίου ἀπό αὐτούς. Ἡ ἀνάγκη αὐτή, ὁδήγησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας νά εἰσηγηθεῖ πρός τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τήν δημιουργία ξενοδοχιακοῦ τύπου οἰκήματος, τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά προσφέρει ἀνάπαυση καί ἄνεση καί τήν εὐκαιρία θαυμασμοῦ, τοῦ ὑπερόχου ἀνάγλυφου τοπίου τῆς περιοχῆς.

Ἔτσι φθάσαμε στήν κατασκευή τοῦ περιφήμου «GRAND CHALET» (Γκραντ Σαλέ) τό ὁποῖο ἀπέχει 25 χιλιόμετρα ἀπό τήν Ἐθνική Ὁδό Ἀθηνῶν – Πατρῶν καί εὑρίσκεται ἐπί τοῦ ἁμαξιτοῦ δρόμου πρός τά Καλάβρυτα. Σέ ἕνα ἀπό τά πλέον μαγευτικά μέρη τῆς Πελοποννήσου καί σέ θέση ὅπου ἡ φύση ἐσμίλεψε μέ ὄρεξη, μεράκι καί ταπεινότητα, τήν ὀρεινή αὐτή περιοχή. Ἐλᾶτε λοιπόν, Φίλοι ἀναγνῶστες νά τό ἐπισκεφθοῦμε.

Δέν θά ἦταν λανθασμένη ἡ ἔκφραση, ἐάν λέγαμε, πώς πρόκειται διά ἕνα κέντρο ὑποδοχῆς τῶν προσκυνητῶν ἤ τῶν ἐπισκεπτῶν πού σκοπό ἔχει, νά τούς προσφέρει, αἴσθηση ξεγνοιασιᾶς, περιβάλλον πολιτισμένο καί ἤρεμο, μακριά ἀπό τούς συνήθεις θορύβους τῆς πόλεως στήν ὁποία κατοικοῦν.

Διά τοῦτο καί κατά τήν σύνταξη τῆς μελέτης τοῦ κτιρίου, προαπαιτούμενο ὑπῆρξε, ἡ εὕρεση χώρου ἀπασχολήσεως τῶν παιδιῶν – παιδότοπου, ὅπου θά ἀπασχολοῦντο χωρίς φόβο τραυματισμοῦ καί οἱ γονεῖς, θά μποροῦσαν ἀπερίσπαστοι νά ἀφήσουν τό προσωπικό του, νά τούς προσφέρει τίς εὐγενεῖς φροντῖδες του.

Ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα διπλό χῶρο (Ἰσόγειο καί Ὄροφο), οἱ ὁποῖοι συνδυάζουν τήν παραδοσιακή φιλοξενία καί τό μεράκι τῶν δημιουργῶν του, εἶναι ἕνα παλιό «Χάνι», μέ τήν σύγχρονη ἀντίληψη, διά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ταξιδιωτῶν. Ἕνας χῶρος ζεστός, προσιτός, καθαρός, ἕτοιμος νά ὑποδεχθεῖ τόν ἐπισκέπτη καί νά τόν ξεκουράσει. Μέ θέα ἀπαράμιλλη, τίς χιονοστόλιστες κορυφές τοῦ Χελμοῦ καί τό φαράγγι τοῦ Βουραϊκοῦ, τίς ἀπότομες πλαγιές, κατάφυτες ἀπό πυκνή βουνίσια βλάστηση, στήν ὁποία ἐξέχουσα θέση κατέχουν τά ἔλατα. Στήν κυριολεξία, ἁπλώνοντας τό βλέμμα του κανείς, ἀναπαύεται καί ἀναζωογονεῖται, εὐφραινόμενος, τόσο ἀπό τό ὅ,τι βλέπει, ὅσο καί ἀπό τήν θεσπέσια ὀρεινή αὔρα, ἡ ὁποία φιλτράρεται ἀπό τίς πυκνές φυλλωσιές τοῦ ἐλατοδάσους. 

Τόσο τό ἰσόγειο, ὅσον καί ὁ ὄροφος, ἀλλά ἐπιπροσθέτως καί οἱ ἀπέραντες βεράντες του, προσφέρουν μοναδικές στιγμές, χειμῶνα – καλοκαίρι, καί ἀνανεώνουν τόν ἐπισκέπτη. Ἡ ἐπιμελημένη κατασκευή τους, εἶχε ἀπό τήν σχεδίαση μέχρι τήν ὁλοκλήρωσή τους, ἕνα καί μόνο κίνητρο, τήν μοναδική ἐξυπηρέτηση, τήν ἄνεση, τήν ἀνανέωση τῆς βιωτῆς καί ἀναπαυτική ἀπόλαυση τῶν ἐπισκεπτῶν του. Τό «GRAND CHALET» ἀποτελεῖ, ΄΄τό κόσμημα΄΄ τῆς περοχῆς καί πηγή ἐνέργειας, ἀλλά καί εὐγενοῦς προσφορᾶς ἐκ μέρους τοῦ προσωπικοῦ του. Ἀρκεῖ ἡ ἐπίσκεψη ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά γνωρίσει καί νά ζήσει, διά τῆς ἐπισκέψεώς του, τήν ἀπαράμιλη φιλοξενία του.

Top