ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ»)

Ἀπό τήν 24η Ἰανουαρίου 1994, λειτουργεῖ στό Αἴγιο, τό Ἵδρυμα ἀγάπης καί προστασίας ἡλικιωμένων, ὑπό τήν ἐπωνυμία «ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ"». Εἶναι Ἵδρυμα, κοινωνικῆς προστασίας καί ἀντιλήψεως, κάτω ἀπό τήν σκέπη καί μέσα στήν ἀγκάλη, τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἀπευθύνεται στήν τρίτη ἡλικία, στούς ἀπομάχους τῆς ζωῆς, στούς ὁποίους προσφέρει, πλουσία τή φροντίδα καί τήν ἀγάπη του.

Διά τήν πραγμάτωση τοῦ ὁράματος αὐτοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀφετηρία ὑπῆρξε, ἡ δωρεά τῆς ἀειμνήστου Ἰφιγένειας Λυριντζῆ, ἡ ὁποία καί προσέφερε στήν Μητρόπολη οἰκόπεδο, μέ ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ, ὅπως ἀποτυπώνεται στή συμβολαιογραφική πράξη τῆς Συμβολαιογράφου κας Ἑλένης Μπουγᾶ, μέ ἀριθμό Συμβολαίου 1.134/30-7ου-1980 «ἕν ἐλαιοστάσιον … εἰς τήν θέσιν "Ροκᾶ" ἤ "Πλάτανος Δημητρουλόπουλου"… ἐκτάσεως ἑνός καί ἡμίσεως στρέμματος περίπου» ὑπολογισθείσης ἀξίας διά τήν ἐποχή ἐκείνη, 700.000 δραχμῶν καί μέ Δωρεοδόχο τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπί τοῦ ὁποίου ἀνηγέρθη τό περί οὗ ὁ λόγος, Ἵδρυμα. Οἱ ἐργασίες ἤρχισαν μέ τήν ἀνατολή τοῦ ἔτους 1990 καί περατώθησαν τέσσερα χρόνια ἀργότερα.
Ἡ οἰκοδομική ἄδεια, ἐξεδόθη ἀπό τό Τμῆμα Πολεοδομίας καί Πολεοδομικῶν Ἐφαρμογῶν τῆς Νομαρχίας Ἀχαΐας, κατόπιν αἰτήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, μέ ἀριθμόν 918/16-3-1981 καί ἔλαβε τόν ἀριθμόν 335/81 καί ἀκολούθησαν ἀνανεώσεις.
Ἡ ὅλη κατασκευή τοῦ κτιρίου καλύπτει περίπου 3.000 μ2, καί διαθέτει Ὑπόγειο, Ἰσόγειο καί δύο Ὀρόφους (1ον & 2ον). Τό ὑπόγειο ἀποτελεῖται, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἀπό ἀποθηκευτικούς χώρους καί τμήματα καθαριότητος ρουχισμοῦ καί κλινοσκεπασμάτων. Στό ἰσόγειο, θά συναντήσει ὁ ἐπισκέπτης εἰσερχόμενος, τό τηλεφωνικό κέντρο, τό σαλόνι ὑποδοχῆς, τό «καφενεδάκι» συναντήσεως τῶν τροφίμων μέ τούς ἐπισκέπτες, τά μαγειρεῖα μετά τῆς ἄνετης καί ἡλιόλουστης τραπεζαρίας, καθώς καί τά Γραφεῖα, τῆς Διευθύνσεως, τῆς Γραμματείας, τήν αἴθουσα Φυσικοπεραπείας, τό γραφεῖο τῆς Κοινωνικῆς Λειτουργοῦ, καθώς καί τό Γραφεῖο τοῦ Σεβασμιωτάτου καί Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος. Τέλος, στή νότια πλευρά του, χῶρος τελείως ξεχωριστός, ἔχει διαμορφωθεῖ σέ Βρεφονηπιακό Σταθμό, μέ τήν ἐπωνυμία «ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΙΑ».

Οἱ δύο, πάνω ἀπό τό ἰσόγειο, ὑψωμένοι ὄροφοι, καλύπτονται ἀπό τούς χώρους ἐγκαταβιώσεως τῶν ἡλικιωμένων, τήν πτέρυγα τῶν κατακοίτων, τό Ἰατρεῖο καί τό Γραφεῖο τῶν Νοσηλευτριῶν. Ὡς τελευταῖο, ὄχι κατ’ ἀξίαν, καταγράφουμε τόν χῶρο στήν βορειοδυτική πλευρά τοῦ δευτέρου ὀρόφου, ὅπου ἔχει διαμορφωθεῖ τό Ἐκκλησάκι τοῦ Ἱδρύματος, τιμώμενο φυσικά, στήν μνήμη τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Χαραλάμπους. Καί βεβαίως, στόν περιβάλλοντα χῶρο, ἔχει κατασκευασθεῖ ναΐδριο (παρεκκλήσιον) τιμώμενο ἐπ’ ὀνόματι τοῦ προστάτου τοῦ Ἱδρύματος.
Στούς δύο ὀρόφους του, ἔχουν κατασκευασθεῖ, 25 δίκλινα καί μονόκλινα δωμάτια. Ὅλα ἀνεξαιρέτως διαθέτουν, ἐκτός τοῦ λίαν ἐπιμεμελημένου ὑπνοδωματίου, κουζίνα, λουτρό, βεράντα, ψυγεῖο, τηλέφωνο καί ὑποδοχή, διά δέκτη τηλεοράσεως. Καθ’ ὕψος, ὅλοι οἱ ὄροφοι, συνδέονται μέ δύο μεγάλους ἀνελκυστῆρες, διά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἡλικιωμένων, ἐπισκεπτῶν, συγγενῶν καί τοῦ προσωπικοῦ, καί ἕναν μικρό, διά τήν μεταφορά τῶν τροφίμων ἀπό τίς ἀποθῆκες, στόν χῶρο τῶν μαγειρείων.
Τό Ἵδρυμα τοῦτο σκοπό ἔχει νά προσφέρει φιλοξενία στούς κουρασμένους ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς. «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» δέν εἶναι ἕνα Γηροκομεῖον! Εἶναι ἕνα παλάτι στό ὁποῖο κατοικοῦν, Μεγιστᾶνες Ἡλικιωμένοι. Πολλοί, οὔτε στά καλύτερα ὄνειρά των, δέν θά εἶχαν φαντασθεῖ, τόση περιποίηση, τόση ἄνεση, τόση ἀγάπη, τόση θαλπωρή, τόση ἀρχοντιά!
Ἰδιαίτερο στόχο τοῦ Ἱδρύματος ἀποτελεῖ, ἡ πνευματική τροφοδοσία τῶν ἐγκαταβιούντων ἡλικιωμένων. Κάθε Πέμπτη, στόν ἐσωτερικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἱδρύματος, τελεῖται Θεία Λειτουργία ἀπό ἱερέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μέ σκοπό τήν συμμετοχή τῶν φιλοξενουμένων, στό ‘Υπέρτατο Μυστήριο, τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Εἶναι ὄντως ἐπαναλαμβανόμενο «Πνευματικό Βάπτισμα» ἡ παρακολούθηση τῆς Θείας Λειτουργίας και ἡ συμμετοχή στό Μυστήριον τῶν Μυστηρίων. Ἡ ὄντως χαρά, πολλαπλασιάζεται, ὅταν, μετά τό πέρας αὐτῆς, ἀπολαύσει ὁ ἐπισκέπτης τό καφεδάκι του, συνομιλῶντας μέ τούς ἡλικιωμένους.
Ὁ «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ὡς στοργική μητέρα, ἀγκαλιάζει τά «παιδιά του» καί προσφέρει πλουσιοπάροχα σ’ αὐτά, προστασία καί θαλπωρή. Ἐδῶ, ξεκουράζονται τά σκιερά ΠΛΑΤΑΝΙΑ τῆς ζωῆς. Ὅλα ὅμως αὐτά συντελοῦνται, ἀφ’ ἑνός μέ τήν ὁλόθυμη προσφορά ὑπηρεσιῶν τῶν ἐργαζομένων, ἀφ’ ἑτέρου μέ τήν ἐθελοντική συνδρομήν τῶν χριστιανῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας!
Περαίνοντες τό παρόν περιληπτικό καί σύντομο σημείωμα, πρέπει νά ἀναφέρωμε, ὅτι διά τήν εὔρρυθμη λειτουργία του, πέραν τῆς Διοικήσεως, τό προσωπικό ἀποτελεῖται, ἀπό ἰατρό, φυσικοθεραπευτή, ἐξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, μαγείρους, τραπεζοκόμους, ὁδηγό καί συντηρητή κτιρίου καί καθαριστές. Στήν προσφοράν τῶν παραπάνω ὑπηρεσιῶν, ἔχουν προστεθεῖ καί οἱ εὐγενεῖς «Ἐθελοντές τῆς Ἀγάπης» συμμετέχοντες ἀμισθί, μέ τό περίσσευμα τοῦ καρποῦ τῆς καρδίας των, στίς πολλαπλές ἀνάγκες λειτουργίας του.

Σάν μικρή ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης παραθέτουμε παρακάτω τά ὀνόματα τῶν ἐθελοντῶν πού καρτά περιόδους βοήθησαν καί βοηθοῦν στήν προσπάθεια αὐτή : ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Διονύσιος Λιβανᾶς, ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δαμιανός Σταυρίδης, ἡ Πρεσβυτέρα Φεβρωνία Καρβέλα, ἡ παλαίμαχος κ. Ἀδαμαντία Μπουρδῆ, ὁ μακαριστός Εὐάγγελος Ταράτσας, ὁ κ. Ἀνδρέας Ἀσημακόπουλος, ὁ κ. Ἀθανάσιος Γεροντίκης, ἡ κ. Ἑλένη Φλογερᾶ, ἡ κ. Ἑλένη Παναγιωτακοπούλου, ἡ κ. Ἀγγελική Λιόγκα, ἡ κ. Ἰωάννα Χρυσανθακοπούλου, ἡ κ. Γεωργία Μαρίνου, ἡ κ. Μαρία Καραμήτσου, ἡ κ. Εὐαγγελία Γκόφα, ἡ κ. Ἑλένη Παπαγιαννούλη, ἡ κ. Μάρθα Παπαγεωργίου, ἡ κ. Παναγιώτα Σωτηροπούλου, ἡ κ. Ἕρα Καλαντζοπούλου, ἡ κ. Θεοδώρα Γριβέρη, ἡ κ. Ἀλεξάνδρα Γεωργίου, ἡ κ. Βαρβάρα Στρατάκου, ἡ κ Δέσποινα Παπαζαχαροπούλου, ἡ κ. Μαρία Μίχαλου, ἡ κ. Μαρία Κωστοπούλου, ἡ κ. Φωτεινή Μπίτα, ἡ κ. Φωτεινή Κοσιαβέλου, ἡ κ. Ἀρσινόη Παππᾶ, ἡ κ. Μαρία Σωτηροπούλου, ἡ κ. Σοφία Παπαγιαννούλη, ἡ κ. Εὐαγγελία Ντερέκη, ἡ κ. Τριανταφυλιά Ξυδιᾶ, ἡ κ. Ἀργυρώ Παπαγιαννούλη, ἡ κ. Ἀθηνᾶ Εὐσταθίου, ἡ κ. Δήμητρα Σωτηρίου, ἡ κ. Μαρία Κατσίκα, ἡ κ. Ἰφιγένεια Παναγιωτοπούλου, ἡ κ. Μαριάννα Κουτρουλῆ, ἡ κ. Μαρία Ντερέκη, ἡ κ. Ὄλγα Ζαχαρουδάκη, ἡ κ. Ἑλένη Καραφλοῦ, ἡ κ. Σοφία Δουδούμη, ἡ κ. Ἑλένη Χαρώνη, ἡ κ. Χρυσή Κοντοπούλου, ἡ κ. Δανάη Γαζέου, ἡ κ. Ἰωάννα Παντελοπούλου, ἡ κ. Γεωργία Μασαούτη, ἡ κ. Βάσω Ἀσπρούκου, ἡ κ. Ντίνα Ἀγγελοπούλου, ἡ κ. Ἰφιγένεια Σταϊκούρα, ὁ κ. Ἐμμανουήλ Μυλωνᾶς καί ἡ σύζυγός του, ἡ κ. Μαρίκα Κοντογιάννη, ἡ κ. Ἑλένη Παντελάκη, ἡ κ. Ἐλευθερία Πορτοκάλη, ὁ κ. Τάκης Ἀντωνόπουλος, ὁ κ. Χρῆστος Λαμπρόπουλος, ὁ κ. Στέφανος Φωτειάδης, ἡ κ. Γεωργία Φωτειάδη, ἡ κ. Πηγή Ψύχα, ἡ κ. Ἀναστασία Ντρέκη, ἡ κ. Κωνσταντίνα Σταυροπούλου καί ὁ κ. Ἀνδρέας Βίλιος.

Σκοπός ὅλων, Προσωπικοῦ καί Ἐθελοντῶν, ἡ προσφορά ἑνός χαμόγελου πρός τούς ἡλικιωμένους. Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ καί ἡ συνεργασία τοῦ Ἱδρύματος μέ τό τμῆμα Φυσικοθεραπείας τοῦ ΑΤΕΙ Πατρῶν. Τελειόφοιτοι Φυσικοθεραπευτές ἐπισκέπτονται τό Ἵδρυμα γιά νά κάνουν τήν πρακτική τους ἄσκηση, βοηθώντας καί ἐνισχύοντας μέ τήν παρουσία τους καί τήν δωρεάν ἐργασία τους τούς γέροντες.

Τό κόστος κατασκευῆς τοῦ Ἱδρύματος ἀνῆλθε στίς :
298.528.188 Δραχμές ἤ 876.091,53 €

Τά ἔξοδα αποκαταστάσεως τῶν φθορῶν τοῦ κτηρίου ἀπό τό σεισμό του 1995 ἀνέρχονται στά:
101.720,06 Εὐρώ.

Τό κοινωφελές Ἵδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» προσέφερε σημαντικές χρηματικές δωρεές συνολικοῦ ὕψους 700.000 εὑρώ στό Ἵδρυμα, συμβάλλοντας ἀπό τό 2013 ἕως τό 2016 εἰς τά λειτουργικά ἔξοδα τοῦ Ἵδρύματος. Ἐνῶ Ἀπό τό 2016 ἕως καί τό 2017 ἐπεμελήθη καί χρηματοδότησε τήν ἐνεργειακή ἀναβάθμιση τοῦ κτιρίου.
Σήμερα στό Ἵδρυμα προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους 22 ἐργαζόμενοι καί πολυάριθμοι ἐθελοντές, ἐνῶ περιθάλπονται 50 γέροντες, αὐτοεξυπηρετούμενοι καί μή.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Φυσικά ἕνα τόσο σπουδαῖο ἔργο δέν θά προχωροῦσε τόσο μεθοδικά καί ὀργανωμένα ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ κατάλληλοι ἄνθρωποι πού σχεδιάζουν καί ὑλοποιοῦν κάθε βῆμα στή λειτουργία τοῦ ἱδρύματος. Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπηρετοῦν ἐθελοντικά καί μέ ἀπόλυτη ἀνιδιοτέλεια προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους καί τόν πολύτιμο χρόνο τους μέ μοναδικό στόχο νά παρέχουν φροντίδα, ἀγάπη καί οἰκογενειακή θαλπωρή στούς περιθαλπόμενους τοῦ Ἱδρύματος.
Πρόεδρος
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος
Τακτικά Μέλη
Dr.Καραφωτιᾶς Ἀπόστολος, τ. Δήμαρχος Αἰγίου, ἰατρός.
Αἰδεσιμ. π. Χαράλαμπος Καροῦζος
Καλλιμάνη Βασιλική, Ἐπιχειρηματίας
Παπαθανασίου Βασίλης, Πολιτικός Μηχανικός
Ρωμανοῦ Χρυσούλα, Συντ/χος τραπεζική ὑπάλληλος
Μποζινάκης Χρῆστος, Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ ἐ.α.
Ἀναπληρωματικά Μέλη
Πανοσιολ. Ἀρχιμ.π. Καλλίνικος Πουλῆς
Σουφλῆ Ἄννα, Δ/ντικό στέλεχος Τ.Μ.Υ. Ι.Κ.Α. Αἰγίου
Αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Μεντζελίδης
Βέργος Χαράλαμπος, τ. Δ/ντής ΕΛ.ΤΑ.
Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος, Ἐπιχειρηματίας
Ντρέκης Ἰωάννης, Δικηγόρος
Γκρέμου Γοῦσα Παναγιώτα,στέλεχος ΙΚΑ Αἰγίου
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι μέλη τοῦ Δ.Σ τοῦ ἱδρύματος εἶχαν διατελέσει στό παρελθόν καί ἄλλες ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς τοπικῆς κοινωνίας ὅπως ὁ κ. Τάκης Κουνινιώτης, ἀργότερα ἡ κα Λόλα Κουνινιώτη, ὁ ἰατρός κ. Κωνσταντίνος Διαλούπης, ἡ κα Σταυρούλα Διαλούπη, γιά πολλά πολλά χρόνια ὁ κ. Γεώργιος Κωστόπουλος.
Μοναδικό, ἴσως, φαινόμενο στό Ἵδρυμα αὐτό εἶναι ὅτι ὅλα τα μέλη τοῦ Δ.Σ., τακτικά καί ἀναπληρωματικά, ὅλα ἀνεξαιρέτως, μετέχουν ἰσότιμα καί ἰσοδύναμα στίς Συνεδριάσεις τοῦ Δ.Σ. καί ἀπό κοινοῦ ἀποφασίζουν γιά ὅλα τα ζητήματα.
Διοικητικός Διευθυντής: Πρωτοπρεσβύτερος π. Στυλιανός Καπράλος.

Τραπεζικός λογαριασμός Κατάθεσης δωρεῶν

ALPHA BANK Αρ. Λογαριασμοῦ Νο 531 00 2001 000150

Ἀγάπης Μέλαθρον «Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος»
Πάροδος Κορίνθου, 25100 ΑΙΓΙΟ
Τηλ : 26910 21343
26910 21346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 1167 times Last modified on Friday, 01 October 2021 19:57
Top